Modlitwa‎ > ‎Różaniec‎ > ‎Tajemnice Różańca‎ > ‎

Zwiastowanie Maryi Pannie

Tajemnica I radosna

Maryja wypowiada swą pełną zgodę myślą i sercem na tajemniczą wolę Bożą i jest gotowa przyjąć, najpierw wiarą, a następnie w swym dziewiczym łonie, Syna Bożego. „Oto ja!”. (…) Maryja dodaje nam otuchy, abyśmy uwierzyli w spełnienie się obietnic Bożych. Wzywa nas, abyśmy mieli w sobie ducha pokory, słuszną wewnętrzną postawę stworzenia wobec Stwórcy. Zachęca nas, abyśmy pokładali bezpieczną nadzieję w Chrystusie, który realizuje w całej pełni plan zbawczy nawet wtedy, gdy wydarzenia wydają się ciemne i trudne do przyjęcia.1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego” (…) Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa” (Łk 1, 30-32.38).
Synu Boży, Ty z miłosierdzia dla grzeszników przyjmujesz na siebie ludzkie ciało, w którym ukrywasz swój majestat i wszechmoc. Jako Bóg wiesz, że złość ludzka przybije to ciało do krzyża, jednak z miłości ku nam podejmujesz się spełnić wolę Ojca Twego.
Maryjo, dziękujemy za Twoje „fiat”, które otwiera drogę naszego zbawienia.