Modlitwa‎ > ‎Różaniec‎ > ‎Tajemnice Różańca‎ > ‎

Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Tajemnica V radosna

Gdy po trzydniowych poszukiwaniach odnaleźli Jezusa w świątyni między nauczycielami, Maryja czyni Mu łagodny wyrzut: „Synu, czemuś nam to uczynił?”. Zamiary Boże są często trudne do zrozumienia, wymagają zgody, wiary i pokory. Maryja jest dla nas wzorem człowieka, który poddając się przewodnictwu Ducha Świętego, przyjmuje i zachowuje w sercu – niczym dobre ziarno (por. Mt 13, 23) – słowa objawienia, usiłuje je jak najlepiej zrozumieć, aby przeniknąć w głąb tajemnicy Chrystusa.
5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni
Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy (…) Kiedy wracali, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. (…) Uszli dzień drogi i szukali Go (…) Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania (Łk 2, 41-46).
Maryjo i Józefie święty, z niekłamanym smutkiem szukaliście swego Syna przez trzy dni. Ku Waszej wielkiej radości znaleźliście Go w świątyni. Nauczcie nas wytrwałości w szukaniu i odnajdywaniu Jezusa w naszym życiu. Jezu, naucz nas cenić bardziej sprawy Boże niż dobra doczesne.