Modlitwa‎ > ‎Różaniec‎ > ‎Tajemnice Różańca‎ > ‎

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Tajemnica IV chwalebna

Wniebowzięcie Maryi objawia wielką wartość i godność ludzkiego ciała. W obliczu profanacji i upodlenia, jakich nierzadko zaznaje we współczesnym społeczeństwie zwłaszcza ciało kobiece, tajemnica wniebowzięcia mówi nam o nadprzyrodzonym przeznaczeniu i o godności każdego ludzkiego ciała, powołanego przez Boga, aby stawało się narzędziem świętości i zyskało udział w Jego chwale (…). Wpatrując się w Maryję, chrześcijanin uczy się odkrywać wartość własnego ciała i strzec go jako świątyni Bożej, która oczekuje zmartwychwstania.

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny (Łk 1, 48-49).
„Maryja, Niepokalana Matka Boga i zawsze Dziewica, dopełniwszy biegu życia ziemskiego,została z ciałem i duszą wzięta do chwały niebieskiej” (Pius XII). Bogurodzico, Dziewico, Ty pierwsza osiągnęłaś zbawienie i stałaś się wizerunkiem Kościoła w chwale. Dla nas, pielgrzymujących do niebieskiej Ojczyzny, jesteś źródłem pociechy i znakiem nadziei. W Twoje macierzyńskie ręce, o Matko Miłosierdzia, składamy nasze dusze i ciała, abyśmy na wieki mogli żyć z Bogiem.