Modlitwa‎ > ‎Różaniec‎ > ‎Tajemnice Różańca‎ > ‎

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Tajemnica IV radosna

„Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”. (…) Chrystus jest światłem ludzkiego życia. Jest światłem, bo rozprasza jego mroki. Jest światłem, bo rozjaśnia jego tajemnice. Bo odpowiada na pytania podstawowe i ostateczne zarazem. Jest światłem, bo nadaje życiu sens. Jest światłem, bo przekonuje człowieka o jego wielkiej godności.
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej
Symeon (…) rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk 2, 34-35).
Maryjo, ofiarna Kapłanko, Ty przyniosłaś swoje Dziecię do świątyni i tam Je ofiarowałaś Bogu. Symeonowe prorocze słowa zraniły Twe matczyne serce i jeszcze bardziej złączyły Cię ze zbawczym dziełem Twojego Syna. Naucz nas, Matko Miłosierdzia, wielkodusznej ofiary dla każdej wielkiej i ważnej sprawy, a przede wszystkim dla zbawienia dusz!