Modlitwa‎ > ‎Różaniec‎ > ‎Tajemnice Różańca‎ > ‎

Nawiedzenie św. Elżbiety

Tajemnica II radosna

Spotkanie z Elżbietą ma charakter radosnego wydarzenia zbawczego, a więc nie jest tylko spontanicznym wyrazem życzliwości, jaką Maryja okazuje krewnej. Do domu Zachariasza, który stracił mowę zawstydzony własnym niedowiarstwem, Maryja wnosi niespodziewanie całą radość swojej wiary otwartej i gotowej do służby. Nawiedzając św. Elżbietę, Maryja niejako zapowiada misję Jezusa, a współdziałając od samego początku swego macierzyństwa z odkupieńczym dziełem Syna, staje się wzorem tych członków Kościoła, którzy wyruszają w drogę, aby nieść światło i radość Chrystusa ludziom wszystkich krajów i wszystkich czasów.
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem do pew nego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę (…). Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy (Łk 1, 39-40. 56).
Maryjo, udajesz się do swej krewnej Elżbiety. Przebywasz długą i uciążliwą drogę, a potem oddajesz się uczynkom miłosiernym, wyręczając św. Elżbietę w domowych posługach. Uproś nam szerokie i usłużne serce wobec wszystkich oczekujących naszej pomocy. Dopomóż, abyśmy swoim życiem śpiewali na cześć Bożego Miłosierdzia radosne Magnificat, jakie Ty wyśpiewałaś w domu Elżbiety.