Modlitwa‎ > ‎Różaniec‎ > ‎Tajemnice Różańca‎ > ‎

Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Tajemnica III światła

Człowiek nie jest biernym świadkiem wkroczenia Boga w dzieje. Jezus wzywa nas, byśmy czynnie starali się o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość i by stało się to naszą zasadniczą troską (por. Mt 6, 33). Człowiek jest więc powołany, by rękami, umysłem i sercem współpracował w szerzeniu królestwa Bożego na świecie. Odnosi się to szczególnie do tych, którzy są powołani do apostolstwa i którzy są – jak mówi św. Paweł – „współpracownikami królestwa Bożego”, ale dotyczy również każdego człowieka.

3. Głoszenie królestwa Bożego
Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza(Mt 9, 35–36).
Panie Jezu, Ty poprzez swoje życie, nauczanie i cuda najpełniej objawiłeś tajemnicę miłosierdzia Boga. W Tobie, Synu Boży, widzimy Ojca bogatego w miłosierdzie. Spraw, prosimy, abyśmy sami poznając tę tajemnicę i doświadczając Twej miłości miłosiernej, życiem i słowem głosili światu orędzie o Bożym miłosierdziu.