Modlitwa‎ > ‎Różaniec‎ > ‎Tajemnice Różańca‎ > ‎

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Tajemnica I światła

„Tyś jest mój Syn umiłowany!”. Głos z nieba nad Jordanem odnosił się w stopniu najwyższym i niezrównanym do Jezusa, jedynego prawdziwego Syna Bożego od zawsze. Lecz dzisiaj i w każdym chrzcie te słowa z nieba zostają jeszcze niejako na nowo wypowiedziane nad każdym ochrzczonym (…). Trzeba, by ziarno łaski złożone w naszych sercach, czyli we wnętrzu ochrzczonych, wzrastało i przynosiło owoce w obfitości (…). Także wy, dorośli, jesteście wezwani do życia zgodnego z waszym chrztem, czyli do odnowienia swojej wiary w Pana i swoich obowiązków kościelnych, ponieważ to, co [podczas chrztu] sprawujemy, wciąga nas wszystkich osobiście.1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie” (Łk 3, 21–22).
Panie, Jezu Chryste, Twój chrzest w Jordanie mówi o wielkiej łasce Bożego miłosierdzia, jakiej dostępujemy w sakramencie chrztu świętego. Czyni nas ona podobnymi do Ciebie, więc stajemy się dziećmi Bożymi, w których Ojciec niebieski ma upodobanie. Nasze dusze są mieszkaniem Boga. Jezu, pogłębiaj w nas świadomość tej wielkiej łaski i spraw, byśmy zawsze postępowali jak dzieci Ojca Niebieskiego.