Modlitwa‎ > ‎

Przykazania (pl-en)

Dziesięć przykazań Bożych

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Przykazanie Miłości

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swoje i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.


Pięć przykazań kościelnych (aktualna wersja)

 1. W niedziele i święta nakazane we Mszy św. pobożnie uczestniczyć i postrzymywać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku spowiadać się.
 3. Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym przyjąć komunię świętą.

 4. Posty nakazane zachowywać, a w czasie pokutnym powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

The Ten Commandments

 1. I am the Lord your God; you shall not have strange gods before me.
 2. You shall not take the name of the Lord your God in vain.
 3. Remember to keep holy the Lord's day
 4. Honour your father and your mother.
 5. You shall not kill.
 6. You shall not commit adultery.
 7. You shall not steal.
 8. You shall not bear false witness against your neighbour.
 9. You shall not covet your neighbour's wife.
 10. You shall not covet your neighbour's goods.

The Commandment of love

You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. You shall love your neighbour as yourself.


Commandments of the Church

 1. You shall attend Mass on Sundays and holy days of obligation and rest from servile labour.
 2. You shall confess your sins at least once a year.
 3. You shall receive the sacrament of the Eucharist at least during the Easter season.
 4. You shall observe the days of fasting and abstinence established by the Church.

 5. You shall help to provide for the needs of the Church.