Modlitwa‎ > ‎

Modlitewnik (łac-pl-en)


+Signum Sanctae Crucis+
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen


Oratio Dominica
Pater noster, qui es in caelis, 
sanctificetur nomen tuum, 
adveniat regnum tuum,
fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra, 
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris,
et ne nos inducas in tentationem, 
sed libera nos a malo. 
Amen.

Salutatio Angelica
Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Iesus. 
Sancta Maria, mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus, nunc 
et in hora mortis nostrae.
Amen.

Doxologia in honorem Sanctissimae Trinitatis 
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, 
sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.

Oratio Fatima
Domine Jesu, dimitte nobis debita nostra, 
salva nos ab igne inferiori, perduc in caelum omnes animas, praesertim eas, quae misericordiae tuae maxime indigent.

Symbolum Apostolorum 
Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem 
caeli et terrae; et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum; qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine; passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus; descendit ad inferos; tertia die resurrexit a mortuis; ascendit ad caelos, 
sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis; inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum; sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem; remissionem peccatorum; carnis resurrectionem; vitam aeternam. Amen.
+ Znak Krzyża świętego+
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.


Modlitwa Pańska (Ojcze Nasz)
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, 
święć się Imię Twoje.
Przyjdź królestwo Twoje.
Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, 
ale nas zbaw ode złego. 
Amen.

Pozdrowienie anielskie (Zdrowaś Maryjo)
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, 
błogosławionaś Ty między niewiastami, 
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, 
módl się za nami grzesznymi teraz 
i w godzinę śmierci naszej.
Amen.

Uwielbiebie Trójcy Świętej (Chwała…)

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. 
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

O mój Jezu (Modlitwa Fatimska)
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, 
zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia

Skład Apostolski (Credo)
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Który się począł z Ducha Świętego; narodził z Maryi Panny. Umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekeł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. 

+ The Sign of the Cross+
In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.

The Lord's Prayer (Our Father)
Our Father, Who art in heaven, 
Hallowed be Thy Name. 
Thy Kingdom come. 
Thy Will be done, on earth as it is in Heaven. 
Give us this day our daily bread. 
And forgive us our trespasses, 
as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil. 
Amen.

The Hail Mary
Hail Mary, full of Grace, the Lord is with thee. 
Blessed art thou amongst women, 
and blessed is the Fruit of thy womb, Jesus. 
Holy Mary, mother of God, 
pray for us sinners, now 
and in the hour of our death. 
Amen.

The Glory Be

Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

Oh My Jesus (The Fatima Prayer)
Oh my Jesus, forgive us our sins, 
save us from the fires of Hell, and lead all souls to Heaven, especially those in most need of Thy mercy.


The Apostles’ Creed
I believe in God, the Father almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the Holy Spirit, and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. He descended to the dead. On the third day He rose again. He ascended into heaven, and is seated at the right hand the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen.